Logoklein2 Home
Statistieken
Algemene Cijfers:
Postcode 3080
Kengetal telefoon 02
Inwoners Tervuren telde officieel 20.636 inwoners per 1 januari 2007.
Dichtheid 632 inwoners per vierkante kilometer.
Voor wat het waard is.
Leeftijdsopbouw 0  -19 jaar -  26,10 %
20-64 jaar -  57      %
65 en ouder- 16,9   %
Geslachtsverhouding Man: 48,51  %,  Vrouw: 51,49 %
Oppervlakte De oppervlakte van het grondgebied  is 32,92 km2.
Een kwart hiervan, 8,125 km2 behoort tot het Zonienwoud. De warande is goed voor een opervlakte van 205 hectare, en het Moorselbos beslaat 55 hectare. De oppervlakte van het bosareaal in Tervuren komt hiermee op bijna 11 vierkante kilometer. Meer dan een derde  van de gemeente bestaat uit bos en park. De reputatie van Tervuren als groene gemeente berust op harde cijfers.
Buitenlanders Het aantal buitenlanders is officieel  23,74 % (2007).  Mensen met een dubbele nationaliteit, illegalen, en snel-belgen vallen buiten deze groep. Gaan we deze groepen ook meerekenen bij het percentage buitenlanders dan loopt het percentage buitenlanders flink op.   Tot zo'n 35 % van de bevolking. Jaar op jaar stijgt het percentage buitenlanders bovendien.
Inkomen Gemiddeld inkomen per inwoner: 16.500 Euro. (schatting eind 2007)
Het bureau voor de statistiek neemt  de (hoge)  salarissen  van de werknemer voor de Europese commissie niet mee in haar berekening. Ook verdisconteert zij salarisinkomsten van in Tervuren aanwezige expats, gedaan door de werkgever in hun land van herkomst en dus niet vallend onder het Belgische belastingrecht, niet. Zwart geld is uiteraard nooit inbegrepen in officiele cijfers. Vooral de eerste twee factoren spelen in Tervuren een buitenproportionele rol door de specifieke bevolkingssamenstelling (veel expats en fonctionnaires).
Het werkelijke inkomensniveau in Tervuren zal dan ook veel hoger liggen dan de officiele cijfers aangeven.
Werkloosheid 5,47 % (1-1-2004)  Het officiele cijfer. Het cijfer representeert het percentage werkzoekenden van de officieel als zodanig ingeschrevenen .  In  Tervuren  met al zijn buitenlandse inwoners zal de werkelijkheid flink afwijken van de officiele statistiek. De vele baanloze vrouwen (of mannen) van het grote contingent expats, en zij die niet meer hoeven te werken omdat zij financieel de noodzaak niet (meer) voelen  om  een baan te betrekken.