Logoklein2
  
Leven in Tervuren
Home
onroerend goed
Leven in T  
Kwaliteit van leven in Tervuren:

Alle randvoorwaarden om op een hele prettige manier te wonen en te leven lijken aanwezig in Tervuren.
Ingeklemd tussen het groen, een bijna romantisch centrum, goede aansluiting op de snelwegen zonder de overlast, de luchthaven op een auto-kwartier, en de Europese hoofdstad bijna met al haar voorzieningen letterlijk om de hoek. Wel de lusten van de grote stad, niet de lasten.
De Markt met haar terassen, direct grenzend aan de Warande. Het classy winkelapparaat met haar diversiteit. De goed onderhouden woningen en de schone straten. Het enorm gevarieerde onderwijsaanbod en de hoge kwaliteit hiervan.
Het gemiddelde inkomen en opleidingsniveau van de medebewoners is hoog. De vele immigranten, ook vaak hoog opgeleid, geven Tervuren een absoluut internationale sfeer en zijn in allerlei opzichten een toegevoegde waarde voor de gemeente.
In de internationale vergelijking met andere luxe suburbs van grote en middelgrote Europese hoofdsteden is het onroerend goed in Tervuren nog behoorlijk goedkoop. Voor academische tweeverdieners is een bescheiden villa, nog, steeds betaalbaar.
De luchthaven Zaventem ligt ten noorden van Tervuren. De relatieve nabijheid van een internationale luchthavenkan voor sommigen ook enig ongemak opleveren. Van de stijgroutes van het luchtverkeer is er een die , officieel althans , het luchtruim van Tervuren doorkruist. Namelijk boven een gedeelte van Moorsel en Vossem. Zie de vliegroutekaart.  De daalroute die het meest in de buurt komt van Tervuren is de 02/20, een noord-zuid landingsbaan die vooral op mooie zonnige dagen in gebruik is.  De hele gemeente Tervuren heeft van het dalende vliegverkeer geen overlast daar de daalroute , die gefixeerd is, zich westelijk van de gemeentegrens bevindt.

 

De toekomst: