logo wavre
bxlmaplogo wavre.nl estaval1
coq nlvlagduitsvlagfrvlagengelsvlag
Geschiedenis
Statistiek
Wijken
Foto's
Onroerend Goed
Politiek
Leven in Wavre
Links
Contact
wavreschild
Oost:
- Tervuren
- Kraainem
- Sterrebeek
- Overijse
- Wavre
- Huldenberg
- Bertem
- Wezembeek-Oppem

Zuid:
- Hoeilaart
- Sint-Genesius-Rode
- Lasne
Drogenbos
- Linkebeek
- Braine l'Alleud
- Beersel
- La Hulpe
- Waterloo
- Rixensart

Brussel:
Woluwe
- Etterbeek
- Auderghem
- Evere
- Uccle
- Watermael-Boitsfort
- Ixelles
- Saint Gilles
- Koekelberg
- Schaerbeek
- Jette

Noord:
- Vilvoorde
- Meise
Grimbergen
- Machelen
- Zaventem

West:

- Wemmel
- Sint-Pieters-Leeuw
- Asse
- Dilbeek


wavre-maison1
Wavre, Waver in het Nederlands, is een levendig provinciestadje ten zuidoosten van Brussel. Het fungeert als een regionaal centrum voor het oosten van Waals Brabant en heeft zelf ook een behoorlijk aantal inwoners. Voeg daarbij het feit dat in deze plaats een actief en doortastend gemeentebestuur, een zeldzaamheid in Belgie, een tijdlang de scepter heeft gezwaaid, en ziedaar, iets dat op een aantrekkelijk centrum lijkt is ontstaan.
Het autoverkeer in het centrum wordt afgeremd, de voetgangerspaden zijn voldoende breed, er zijn zelfs een aantal autovrije voetgangerszones, de panden in het centrum zijn opgeknapt en liggen er verzorgd bij, en er zijn voldoende interessante en originele winkels om een winkelmiddagje de moeite waard te maken voor bewoners van gemeentes in de omgeving. Met het welvarende oostelijke gedeelte van Waals Brabant heeft Waver een flink en koopkrachtig verzorgingsgebied.
De bevolkingsgroei in Waver was voor Belgische begrippen aanzienlijk. Van begin jaren negentig met 28.000 inwoners naar 33.000 nu (1/1 2008). En het einde is nog niet in zicht. Waver blijft. door de relatief lage woningprijzen en het feit dat het zich aan de goede kant van Brussel bevindt (zuidoost), en tegenwoordig ook het feit dat veel Franstaligen bezorgd zijn over de ontwikkelingen in de Vlaamse zone rond Brussel, een zeer aantrekkelijk vestigingsgebied voor jonge Franstalige gezinnen die de woondichtheid en de prijzen van onroerend goed in Brussel ontvluchten. Maar ook begint de regio Waals  Brabant, althans vooral het oostelijk deel ervan, een interessant vestigingsgebied  voor Nederlandstalige koopjesjagers te worden. Niet alleen de lagere huizenprijs hoeft hierbij een rol te spelen maar ook de overweging van ouders om hun kinderen perfect tweetalig te laten opgroeien, iets dat in het Vlaanderen van tegenwoordig, met de opstomende en allesoverheersende anglofonie en de absolute neergang van het Franse taalonderwijs in het noordelijke landsdeel, vrijwel onmogelijk is geworden. Eenzelfde argumentatie, maar dan in omgekeerde richting,  zien we bijvoorbeeld bij Franstalige ouders die zich heel bewust in de brede Rand van Brussel vestigen of zelfs voorbij Leuven, om hun kinderen maar die perfecte tweetaligheid aan te leren.
Een andere groep taal-gemotiveerde ouders die naar Waver komen zijn de ouders die hun kinderen op Le Verseau willen hebben, een internationale school met een Engels/Frans consequent tweetalig curriculum. Een combinatie van talen die in Brussel zelf nog niet zo evident is voor hen die buitengesloten zijn van de vier Europese Scholen. De factor "school" en scholing als positieve locatie factor wordt door het gemeentebestuur niet onderschat. Er wordt hard nagedacht over het opzetten van meer tweetalige scholen, om zo Waver verder op te stoten in de vaart der volkeren.
wavre-paysage
Waver is officieel de provincie-hoofdstad van de nieuwe provincie Waals Brabant, en het omvat behalve Waver zelf tevens (sinds 1977) de kernen Limal en Bierges. De eerste twee letters van deze drie namen leveren WA-LI-BI op, het overbekende pretpark, gevestigd in de gemeente Waver.
Waver is buiten de spits goed bereikbaar voor de auto gelegen aan de snelweg tussen Brussel en Namen/Luxemburg. Een volwaardige oost-west verbinding in Waals Brabant blijft een wens voor  vele gemeentes, maar er is niet genoeg geld en er is geen eensgezindheid over waar deze autosnelweg precies moet komen te liggen.
Er zijn spoorstations in Waver zelf en in Bierges (vlakbij Walibi). Voor hen die niet te ver van deze stations vandaan wonen is er dus een goed alternatief om in de hoofdstad te komen.
wavre-maison2
De woningvoorraad in Waver bestaat uit twee belangrijke componenten. De ene helft zijn de bekende vrijstaande huizen die men hier ook zou verwachten, en de andere helft bestaat uit allerlei verschillende soorten stadwoningen. Het feit dat de villaverkavelingen niet overheersen in Waver is een factor die Wavere juist een heel andere sfeer geeft dan regionale concurrent Waterloo. In de bebouwde kom van Waver is meer sprake van de intimiteit en de dichtheid van stedelijke bebouwing van een zekere omvang en dus met een zekere kritische massa om een aantal voorzieningen in stand te houden. De beloopbaarheid van het centrum van Waver is goed, doordat het niet te groot is, maar wel groot genoeg om de biotoop van een typisch centrumgebied met veel voorzieningen en een urbane sfeer te accomoderen. Het zal de komende jaren nog veel investeringen vergen van de burgers in samenwerking met de lokale overheden om het stadswoning-patrimonium helemaal up-to-date te krijgen. In het winkelgebied is er alvast veel werk verricht, en is er een vrolijk aangezicht ontstaan die in niets lijkt op de deprimerende stadsgezichten die we zo goed kennen van verderop in Wallonie.
Een aantal bovenlokale maatregelen door de Waalse regering zouden heel errg welkom zijn. Allereerst het omlaag brengen van de overdrachtskosten die nu 12,5 % bedragen, en ten tweede het constant houden van het kadastraal inkomen na een renovatie of verbouwing (nu wordt hij die renoveert afgestraft met een hogere KI/Revenue Cadastral). Maar door heeft de lokale overheid nu eenmaal weinig invloed op.
wavre-maison
De burgemeester van Waver is Charles Michel van de liberale MR die weer ondergebracht is in de lijst van de burgemeester (LB). De heer C. Michel (1975) was op zijn 23e al kamerlid en op zijn 24e minister in de Waalse regering. Een wonderbaarlijk natuurtalent blijkbaar om op deze leeftijd al deze mooie functies te mogen vervullen. Anderen spreken juist van een typisch Belgisch voorbeeld van politiek sclerose doordat de invloedrijke vader, in dit geval Europees commissaris Louis Michel  onvermijdelijk zijn superieure politieke genen moet hebben doorgegeven aan zijn nageslacht zodat de partij niets anders te doen stond dan een hoog ambt ter vervulling beschikbaar te stellen. En het wantrouwen ten opzichte van de politiek neemt bij burger weer eens toe.
Desalniettemin moet gezegd dat de aimabele Charles Michel zeker enige kwaliteiten niet ontzegd kunnen worden.
wavre-maison3

© 2008 Estaval

 wavrelocatie

wavretaal
legenda